تماس با ما

جهت تماس برای خرید نهال و برگ خشک به لیمو ،آویشن، استویا در هر ساعت از شبانه روز می توانید با آقای سید وحید درویش پور2900-482-0916 تماس بگیرید در صورت در دسترس نبودن با آقای سیدحامد درویش پور1373-344-0917تماس بگیرید.

شماره تماس:09177422527،09173441373-09164822900

درویش پور

Email:info@iranbehlimo.com

instagram:@iranbehlimo

www.iranbehlimo.comجدیدترین محصولات : *
کد امنیتی بالا :