قرارداد فروش نشاء گیاهان دارویی به لیمو و استویا

7 / 10
از 8 کاربر
« بازگشت به لیست مقالات | ﺳﻪشنبه 3 اسفند 1395 در ساعت 10 : 46 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

باسمه تعالي

قرارداد فروش نشاء گیاهان دارویی،به لیمو و استویا

 

اين قرارداد بين فروشگاه ایران به لیمو  به نمایندگی آقاي سید وحید درویش پور و موبايل 09177422527به آدرس  استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان باشت خیابان معلم   كه  منبعد در اين قرارداد توليد كننده ناميده مي‌شود و آقاي.........................................فرزند.........................................به شماره شناسنامه...............................به نشاني................................................................ و تلفن............................................كه منبعد در اين قرارداد خریدار ناميده مي‌شود به شرح مفاد مندرج در ذيل منعقد گرديد.

موضوع قرارداد

فروش نشا گیاه دارویی به لیمو...توسط توليد كننده

زمان تحويل

زمان تحويل نشاهاي مورد قرار داد از تاريخ................................ لغايت............................مي‌باشد

       :   قرارداد و نحوه پرداخت

شماره حساب   

6037997255870504

به نام ......سید وحید درویش پور........... واريز نموده وشماره پیگیری  آنرا به توليد كننده تحویل می نماید

تعهدات توليد كننده

توليد كننده موظف است نشا لازم براي كاشت را به تعداد   ..............................عدد و به قيمت هر عدد ...........................  ريال و در مجموع به قيمت............................. ريال در اختيار توليد كننده قرار دهد

توليد كننده موظف است نشاء مورد قرارداد را به طور كامل در تاريخ توافق شده وپس از پرداخت مندرج در قرار داد به خريدار تحويل نمايد

توليد كننده موظف است راهنمايي‌هاي لازم جهت كاشت، گياه مورد نظر را به توليد كننده ارايه نمايدو جهت مشاوره داشت و برداشت هزینه مشاوره جداگانه ی خریدار درصورت نیازمتقبل خواهد شد

تعهدات خريدار

خريدار موظف است نسبت به تحويل و انتقال نشا‌هاي خود اقدام نمایید ضمنا هزینه حمل به عهده خریدار می باشد

موارد حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين طرفين قرارداد، مراتب از سوي نماينده‌هاي مرضي‌‌الطرف بررسي خواهد شد بديهي است در صورت عدم توفيق در رفع اختلاف موجود، مراتب از سوي مراجع ذيصلاح قانوني بررسي و پيگيري خواهد شد

 هرگونه موارد قيد نشده در اين قرارداد تابع قوانين جاري كشور مي‌باشد

 اين قرارداد در صفحه، با توافق و آگاهي كامل طرفين بر مفاد مندرج در آن، در دو نسخه مجزا تهيه، تنظيم و مبادله گرديده كه كليه مفاد آن لازم ‌الاجرا بوده و هر يك پس از امضاء حكم واحد خواهند داشت

 سید وحید درویش پور      مهر و امضاء توليد كننده                                 امضا خریدار

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :ایمیل اختیاری می باشد

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :ایمیل اختیاری می باشد