ارسال نظر

داود حیدری : وجود خدرو این این میوه در اطاف فومن
1 0
این میوه به صورت خور رو در روستای ما (روستا های فومن ) وجود دارد در صورت همکاری و ازدیاد آن می توانید با هم در ارتباط باشیم
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :ایمیل اختیاری می باشد